Поручик Ржевски през нощта в имението на Ростови. Влиза в първата стая е*е, по някое време поглежда и вижда, че това не е Наташа. Отива в другата стая, пак е*е, пак поглежда и пак не е Наташа. Така в още двайсетина стаи, на сутринта вече едвам вървейки излиза на двора и реве с пълно гърло:
- Наташааа, къде сте? Разебах се да ви търся!