Поручик Ржевски разговаря с Наташа Ростова за войната.
Наташа Ростова:
- Ох, война, война. Студ, глад...
Ржевски (замислено):
- Да, да... Ето например, в нашия полк един хусар открадна от една старица в селото яйца и за това го обесиха!
Наташа Ростова:
- За какво? Нима за яйцата?
Ржевски:
- Абе не, за шията.