- Поздравления, Кмете! Невероятно е за колко кратко време построихте училището!
- Нямаше да се справим без хора като Вуте, Нане, Симо и други.
- Значи си имате качествени строители! – хвали го министърът.
- Абе, не са баш строители… ама някой им казал, че строим нова кръчма…