Позитивно намерение за 28.07.2016 г.

Повтори го 10 пъти и ще усетиш влиянието му през деня!