Позитивно утвърждение:

Винаги с увереност правя първата крачка

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.