Позитивно утвърждение:

Винаги мога да променя това, което не харесвам

Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация.