Първа копка за изграждане на пет нови къта за игра в двора на ОДЗ „Космонавт” направиха днес кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев и директорът на детското заведение Слава Антова. Петте нови площадки за игра ще бъдат изградени и сертифицирани благодарение на съфинансиране от Община Пловдив в размер на 70%, а детската градина участва с 30% от стойността на ремонтните дейности.

С 30 000 лв. фирмата изпълнител ще извърши следните ремонни дейности: демонтаж на старите и амортизирани съоръжения,заравняване и обработване на терена, изграждане на бетонни площадки и поставяне на ударопоглъщаща настилка, монтиране на 7 бр. нови съоръжения за игра, подходящи за деца от 3 до 6-годишна възраст. Със средства от бюджета на детското заведение ще бъде извършен ремонт на 5 сенници, 5 пясъчници, както и монтирането на 40 нови пейки в двора.