Добиването на баластра в землището на местността „Узунпара“ е законно. Тази констатация направиха след проверка експерти от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите и Басейнова дирекция-Пловдив. Добивът се извършва след направена оценка за въздействието на околната среда и решение на РИОСВ-Пловдив.

„В отговор на твърдения на Васил Къдринов от Български център за зелена икономика, държим да уточним, че има множество неточности, вероятно от незнание и неинформираност, относно дейностите, които се извършват там”, заявиха от фирмата-концесионер.

От там уточниха, че концесия „Узунпара“ е извън защитена зона „Река Въча – Тракия“.

„Дружеството „Агро ерг“ ЕООД има сключен концесионен договор за добив на строителни материали в находище „Узунпара“ и съгласно чл. 34 от договора е подписал срочен договор с подизпълнител „Баластриери“ ЕООД, за което е уведомено Министерството на енергетиката, следователно добивът е законен”, твърди геологът инж. Сашо Кестебеков.

В същото време администрацията на Община Стамболийски се опитва да попречи по всякакъв начин за осъществяване на нормалния достъп до местността. Преди няколко дни в средата на нищото беше сложен знак, който забранява движението на пътни превозни средства над 7 тона.

Забраната е сложена на черен път, който води до кариерата в местността Узунпара в Йоаким Груево. Дори празни, камионите, които извозват баластрата тежат повече и на практика всички те се превръщат в нарушители.

Земите на кариерата за инертни материали е дадена на концесия, а поставеният знак очевидно цели да се стопира дейността й.

За всеки един сложен знак се иска съгласуване с КАТ, като той трябва да отговаря и  на определените изисквания на закона. В случая това не е направено.