За противодействие на престъпни посегателства против собствеността ОДМВР Пловдив е предприела следните мерки:

- Създадена е организация за осигуряване на полицейско присъствие в районите на учебните заведения, около обектите и в местата, където ще се провеждат мероприятията, молове, както и в районите на Коледни и Новогодишни базари, църкви, храмове, манастири, курортни комплекси и други.

- ОДМВР – Пловдив призовава гражданите да завишат бдителността си и при забелязване на лица със съмнително поведение своевременно да сигнализират на полицейските органи и на охраната на конкретния обект.

- Провеждат се срещи с ръководствата на охранителните фирми и звената за самоохрана, осъществяващи дейност в места, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с цел подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти и за своевременен обмен на информация с териториалните полицейски структури.

- Полицейски служители по места ще осъществяват необходимите дейности по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на имуществени престъпления.

- Определени са служители, които пряко ще са ангажирани за състоянието на оперативната обстановка по линия „Престъпления против собствеността” по време на празниците.

- При регистриран ръст на този вид престъпления в обслужваната територия ще бъдат сформирани екипи от представители на оперативните структури и разследващи полицаи за осъществяване на взаимодействие и помощ.