Пред коледно пазаруване. Младеж влиза в магазина и купува:
2 бутилки водка, 2 бутилки Джони Уокър, 4 луканки, кашу, бонбони… Стига до касата и пита:
- А презерв*тиви имате ли?
- Да.
- Дайте ми 20 моля.
- Разбира се. Заповядайте! А може ли да дойда с вас?