Преди бала адютантът на поручик Ржевски вижда как последния пръска с парфюм мъжкото си достойнство:
- Но, поручик, защо?
- За всеки случай.
След малко го вижда да се пръска и отзад.
- А това пък сега защо?
- Случаите биват всякакви!