Преди сватбата със сър Джон лейди Джейн била известна със своенравието си, но след брака претърпяла очевидна промяна. На въпрос на приятелки на какво се дължи това отговорила:
- Излизаме на езда със сър Д., той с неговия чистокръвен арабски жребец за 1 млн. лири, аз с моето шотландско пони. На прага на конюшната коня на сър Д. се препъна. Сър Д. каза - първи път. На излизане от имението конят се препъна отново. Сър Д. каза - втори път. Когато се прибирахме конят отново се препъна, сър Д. каза - трети път - извади револвер и го застреля. Аз го попитах учудено:
- Сър, застреляхте кон за 1 млн. лири?
Той ме погледна мрачно и каза: - Първи път.