Прегърнал стълба, едва държейки се за него, стои пияният като крак поручик Ржевски. Покрай него минава графинята, с възмущение го оглежда и злобно процежда:
- Господин поручик, но Вие сте пиян! Не, Вие сте безобразно пиян!! Не, Вие сте отвратително пиян!!!
- Ггосспожо - едва изломотва Ржевски - ааа нна Вас краката Ви са ккриви! Ннее, нна Вас краката Ви са безобразно ккриви!! Ннее, нна Вас краката Ви са отвратително ккриви!!!
И замислено усмихнат добавя:
- А аз утре ще съм трезвен...