"- Прекалено съм млад, за да не работя... Благодаря Ви, д-р Дянков!", възкликнал през 2111 година, най-възрастният мъж на България - 112 годишният българин Н.Н., от град В.