Днес рожден ден има временният министър-председател проф. Огнян Герджиков. Тези, които го познават, го описват като добър и почтен човек. И твърдят, че няма да се промени, дори на ветровитото масто, което сега заема. Макар и за доста кратко.

Проф. Герджиков става на 70 години.

Роден е на 19 март 1946 г. в София. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет. След това специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк“.

Асистент при проф. Нисим Меворах, а по-късно професор по гражданско и търговско право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.