Всички преподаватели подкрепяме студентите си, които искат подобряване на условията за живот и обучение, обяви Павлинка Кацарова от филиала на Техническия университет в Пловдив.  Тя и колегата й доц. Станислав Алексиев, ръководител на катедра "Машиностроителна техника и технологии", дадоха пресконференция по повод анонимното писмо на възпитаници на ВУЗ-а до ректора на ТУ в столицата проф. дтн инж. Георги Михов. През пролетта инициирах среща в Парламента с депутати и представители на Комисията по образование, за да изложим проблемите със сградния фонд на университета. За съжаление настоящото ръководство не успя да дойде, защото откривало научна конференция, каза още Кацарова. Тя обяви, че след проведените разговори и посещение на пловдивски народни представители в общежитията, дори се е стигнало до изготвянето на план-сметка за предстоящия ремонт. Сумата за подобряване на условията възлизала на 2 млн. лв.  Кацарова подчерта, че няма намерение да влиза в битката за предстоящия избор на директор на филиала в Пловдив, който ще бъде на 5 ноември, а просто застава зад студентите и иска да провокира публичен дебат по проблемите в университета. Надявам се и настоящият директор проф. Петров да подкрепи възпитаниците ни, призова Кацарова. Колегата й доц. Станислав Алексиев допълни, че ръководството на ТУ под тепетата е в много трудна ситуация. Ние не сме финансово независими, а сме на подчинение на университета в София.  Друг е въпросът за инициативността. Знаем каква е тя на ректора на Пловдивския университет Запрян Козлуджов например, отбеляза Алексиев.