Преподаватели от Филиала на Техническия университет в Пловдив подкрепят исканията на студентите за промяна в управлението и подобряване на битовите условия за учене и живот. Те са готови да представят доказателства за бездействието на сегашното Ръководство, довело висшето училище до финансов крах. Протестът на преподавателите е свързан с лошите условия в сградния фонд на Филиала, отдаването на свободни помещения на смешни цени, замразяването на заплатите им с години и толерирането на лица, които нарушават трудовата дисциплина и дискредитират учебната дейност в университета. Те са против действията на сегашното Ръководство да се прикрива истината за действителното състояние на Филиала и сплашването на студентите да си търсят правата. Като доказателство за това днес те ще представят факти за репресиите във висшето училище, издаването на фалшиви дипломи и отдаването на помещения под наем на непазарни цени. /Марица.бг