Превод на някои популярни академични изрази:

"Отдавна е известно, че..." = Нямах време да проверя данните.

"Забелязваме очевидна тенденция..." = В това, което ви казвам, няма никакъв смисъл.

"Въпреки
че не бе възможно да намерим категорични отговори на поставените въпроси..." = Експериментът беше неуспешен, но аз все още се надявам да го публикувам.

"За проучването избрахме три примера..." = Останалите резултати бяха пълна мъгла.

"Показваме ви типичен пример." = Това беше най-красивата графика.

"Ще представим резултатите в някой следващ доклад." = Може и да си направя труда да го напиша, ако ме принудят или, ако ме финансират.

"Според моя опит..." = Веднъж.

"В няколко случая..." = Два пъти.

"В редица случаи..." = Три пъти.

"Смята се, че..." = Аз смятам така.

"Общото становище е..." = И приятелят ми смята така.

"Решението е правилно в определени параметри" = Грешно. Грешно. Грешно.

"Според статистическия анализ..." = Според слуховете...

"Статистически ориентирана проекция на значимостта на нашето откритие" = Съвсем случайно предположение.

"След внимателен анализ на наличните данни" = Бастисах три страници с важни бележки, когато съборих чашата си с бира.

"Ясно е, че са необходими много допълнителни проучвания, преди да постигнем пълно разбиране на този феномен." = Хич не го разбирам... И вероятно никога няма да го разбера.

"След допълнителни проучвания на колегите ми..." = И те не го разбират.

"Тази област е изключително важна за изследване" = Темата е тъпа и безсмислена, но ми я натрапиха от научната комисия.