При Шерлок Холмс идва човек с протъркани стари дрехи, който моли за помощта му. Холмс му отказва. Той разочарован си тръгва. Уотсън се обръща към него:
- Холмс, какво ви става Вие никога не сте отказвали на бедни?!
- Той не е беден. В портфейла му имаше 1230 паунда и 35 пенса.
- Как разбрахте?
- Ако не ми вярвате - елате да ги преброим заедно.