Пряко включване по всички медии. Говорителят е неизвестен.
- Скъпи граждани на София, Челопечене и околностите. Вчера не трябваше да го ям този боб.