Прибирала се Станислава от дискотека в студентски град, когато в една тьмна уличка е пресрещнал един стар изнасилвач.
-Ще те е*а!-казал изнасилвача.
Станислава се изплашила, но отговорила:
-Господин изнасилвач, не може ли да минете само с една свирка? Виждате ли, пазя се за брака.
Старият изнасилвач се позамислил малко, но накрая се сьгласил. Когато свьршила сьс свирката Станислава се обьрнала кьм изнасилвача:
-Извинете, но ще може ли една цигара, да отмие неприятния вкус, които имам в устата?
Изнасилвачът и подал цигара.
-Ще може ли огьнче?-попитала Станислава.
-Разбира се.-отговорил изнасилвача и щракнал сьс запалката.
Огьня за момен осветил лицата им, които до сега не се виждали.
-Татко?! - изненадано извикала Станислава.
-Станиславо? Ти пушиш? -още по-изненадано казал изнасилвачът.