Служебното правителство ще приеме Наредба за стандартите за ранно детско развитие. Експертите са разделили в четири области стандартите, които всяко дете до 3-годишна възраст трябва да покрива. Целта е да се повиши качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст, съобщава БНТ.

Да се осигури качествен преход към предучилищно образование. Това е една от целите на новите стандарти за развитие на деца до 3-годишна възраст, които ще влязат в сила от 1 август тази година.

"Тези нови стандарти не са нещо ново за нас. нашите деца се обучават на самостоятелност, социализация, вече са с изградени навици, съобразен режим и отиват в градините вече добре подготвени, за разлика от децата, които се отглеждат в домашна среда", казва Стойка Димова - директор на Детска ясла 56.

"За останалата част от децата, които не посещават детски заведения, грижата е на педиатрите. Там вече стандартите са абсолютно спазени, За всяка една консултация има клиничен преглед и психично и физическо развитие на детето, което се отбелязва в момента на прегледа", заяви Д-р Лилия Панова -  педиатър в 20 ДКЦ.
 

Експертите разделят в четири области стандартите, които всяко бебе от раждането си до достигането на 3-годишна възраст трябва да покрива. Включени са отглеждане, възпитание, социализация и обучение. "Има елемент на европейския опит, който е изцяло положителен и аз съм "за". По-голям контрол върху работата на всички, на целия персонал на детските заведения. Проблемът, който вероятно ще се оформи ако са приети, разбира се след време, всичките заложени показатели ще е, че няма достатъчно персонал в детските заведения, за да бъде реализирано както трябва", каза Панова.

Посетихме столична ясла, където с разрешение на родители заснехме децата по време на заниманията им. И според директорката на детското заведение новите промени ще бъдат положителни. Показа ни и как се следи за развитието на децата. Стойка Димова - директор на Детска ясла 56" допълни: "Оценката на психичното развитие за деца от 1 до 3 години. Тук е по месеци - 15, 18, 21. Новото, което е в наредбата - малко е по-окрупнено. На 6 месеца. Годинка, годинка и половина, 2, 2 и половина, 3. Което все пак е нещо ново и на нас малко повече така ще ни спестява. Окрупнено е, което е улеснение за нас специалистите". "Особено впечатление ми направи в раздел финни и двигателни умения. точка 2.2.4. "Храни се самостоятелно, може да ползва вилица и нож". Смятам, че това е опасно за нашите възпитаници, тъй като до момента децата се хранят. Да, самостоятелно по-големите, на по-мъничките им се помага, но се хранят с лъжичка. Вилица и нож, съгласете се 6 деца стоят на масата. В даден момент това може да е опасно". Все пак стандартите не са с ограничителен характер, а до 6 април предстои обществено обсъждане на наредбата.