Приключва заседание при Борман. Всички тръгват да излизат, но Борман казва:
- Щирлиц, останете, ако обичате!
Всички вече са излезли:
- Щирлиц, вие еврейн ли сте?
- Не, руснак.
- А аз немец.