Пристигат Продиджи в София. На летището ги посреща девойка в носия, в ръцете си носи както е обичая хляб и сол. От самолета излиза Кейт Флинт, приближава се към момичето, накланя се към солта, закрива с пръст едната ноздра, шумно вдишва солта и с възторг произнася:
- Никъде не са ни посрещали така!