Призори Червената шапчица се прибира от дискотека - пияна като мотика. С последни сили се добрала до едно дърво и се пльснала.
По някое време покрай нея минала крава:
- Аууу, Шапката пак се е намотала. Я да я освеж с малко мляко!
Надвесила кравата вимето си над главата на Червената шапчица а тя поотворила очи и рекла:
- Ааа, момчета, моля ви - един по един!