Прочетено в Дакси:
176050067 име:( НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕНДЖЕРАТА ПОД НАЛЯГАНЕ СДРУЖЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В УСЛОВИЯ НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ )( Сдружение) адрес:(седалище : гр.София, област София -столица, община Столична бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ N 10 бл. 5 вх.А ) контакти:( ) собственици:( ) дейност:(Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде) статут:(развиващ дейност ) Последно актуализиране:(2011-03-01) източник:(БУЛСТАТ)