Майкрософт България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМС) стартираха съвместна програма „Модерният бизнес“, която дава възможност на малките и средни предприятия (МСП) в България да се възползват от безплатно внедряване на пакета от облачни услуги Office 365. За самия пакет се дължи абонаментна такса в зависимост от избрания план, като условията на абонамента са изключително атрактивни за малкия бизнес.„Модерният бизнес“ предоставя също така безплатно обучение на служители и консултации за ИТ екипи за използване на максималните функционалности на пакета. Като част от програмата са включени и специализирани обучения и лекции, фокусирани върху управленските умения, стратегии за разширяване на бизнеса и достигане до повече клиенти чрез прилагане на модерни подходи като дигитален маркетинг. Това ще позволи на бизнеса да оптимизира управленските процеси, да повиши продуктивността си и да гарантира абсолютна сигурност на информацията. Основната цел в изпълнението на програмата е увеличаване на конкурентоспособността на предприятията – един от водещите приоритети на ИАНМСП и на държавата, залегнал в Националната стратегия за насърчаване на МСП в България до 2020 година.

В България има повече от 220 000 МСП, които осигуряват голяма част от работните места в страната. Внедряването и използването на съвременни ИТ решения помагат за чувствително подобряване не само на ефективността, но и на конкурентоспособността, като предлагат възможности за анализ на данни, помагащи за вземането на информирани решения.

Всяко едно малко и средно предприятие с до 250 служители, което до момента не е използвало Office 365, може да се регистрира на специално създадения сайт http://moderenbiznes.bg/, като срокът за това е до 30 юни тази година. След това фирмата ще получи предложение, което е адаптирано спрямо спецификата на индустрията, в която работи.

Облачното предложение Office 365 позволява на МСП да бъдат мобилни и гарантира сигурността на най-ценния им ресурс – информацията. Независимо дали работи на бюро или е постоянно в движение, всеки служител има бърз и лесен достъп до познатите Word, Excel, PowerPoint, Outlook, както и до ИТ решения като имейл сървър, достатъчно място за съхранение на информация и др.
„Облачните услуги като Office 365 могат да трансформират конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез насочване към по-гъвкави иновативни бизнес модели. Една от директните ползи е освобождаване на ресурс чрез автоматизация на бизнес процесите и пренасочването му към привличане на нови клиенти. Също така лесният и ефективен начин за споделяне на информация между екипите при работа в облака позволява на МСП да отговарят на потребителското търсене по всяко време.“ – коментира г-н Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България.
ИАНМСП, съвместно с Майкрософт България, ще направи и серия от срещи с представители на МСП в няколко града, за да ги запознаят с предимствата на програма „Модерният бизнес“. Такива срещи са предвидени да се реализират в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе.