Мостът преди разклона за асеновградското село Косово е в изключително лошо техническо състояние и се налага той да бъде премахнат, а докато това стане, достъпът на хора до него да бъде забранен. Тове е една от констатацииите в доклада на Апелативна прокуратура – Пловдив, която извърши проверка за безопасността на 73 въжени моста в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали. За 32 от тях са дадени указания за незабавна реконструкция.

Осем от опасните съоръжения са разположени в област Пловдив. Освен за опасния мост към Косово прокуратурата дава и други предписания: да се тестват въжетата на моста в първомайското село Крушево и на други два в Нареченски бани. , общ. Асеновград. Необходимо е да се подменят дървените плоскости на въжения мост в Нареченски бани, който се намира на 50 метра след последната къща. За два въжени моста в Асеновград ще се изготвят експертизи за предприемане на мерки за рехабилитация.

За област Пазарджик са дадени указания за възстановяване на липсващи парапети на въжен мост до жп спирка „Марко Николов“, община Септември, но съоръжението е в добро състояние и годно за експлоатация.

За региона на Кърджали са установени неизправности на 3 въжени моста на територията на община Кирково, които налагат ремонтни дейности и реконструкция. Констатирано е нарушаване на настилката на въжен мост в село Еровете, а реконструкция на въжетата и ходовата конструкция е нужна на съоръженията в село Малкоч и в махала Малко Домище.

В област Смолян са установени неизправности на два въжени моста в село Смилян. Първият е в неизправно състояние – с провиснали въжета и прогнили дъски и са дадени предписания да бъде премахнат, а вторият е без поставена предпазна мрежа на парапета и дъските не са в добро състояние.

Като опасни за пешеходците са посочени и още две съоръжения в местностите Хана и Козарци, в землището на село Цирка, община Мадан, както и на трето в землището на село Средногорци. Констатирано е, че е почти разрушена пешеходната част и силно са корозирали носещите въжета на неизползваем въжен мост в района на градския басейн в Мадан. На съоръжение в село Елховец, община Рудозем, са открити отпуснати въжета, които трябва да бъдат натегнати, липсва парапет, а вертикалните пръчки са за подмяна. Спроде прокуратурата той е изключително опасен за ползване.
Дадени са и указания за поставяне на допълнителни мрежи и възстановяване на парапетите на четири въжени моста в различни райони на Рудозем. От общините в Мадан и Рудозем са издадени забрани за ограничаване на достъпа до тях.

За отстраняването на всички тези неизправности съответните районните прокуратури са сезирали кметовете на общините и са дали 16 указания и едно предложение за незабавни ремонти или премахване на опасните съоръжения./Марица.бг