Сметната палата е изпратила на прокуратурата част от одита за финансите на "Атака" за 2014 г. Става въпрос за отчетени 1.293 млн. лв. от членски внос, което е най-големият приход по това перо от всички партии. За сравнение - за 2013 г. "Атака" е отчела 372 хил. лв. от членски внос, година по-рано - 153 хил. лв., а преди това - 0. Мотивите на одитната институция засега не са известни, защото по закон тя не може да огласява тези данни до приключване на наказателното производство, пише "Труд".

Преди година председателят на Сметната палата Цветан Цветков обяви, че ще разследва казуса. Като "изпратено на прокуратурата" в доклада са заличени и данни в частта за издателската дейност на партията.

За 2014 г., когато бяха проведени предсрочни парламентарни избори, "Атака" декларира общо 5.458 млн. лв. приходи и точно толкова разходи.