Провел се световен конкурс за постигане на най-ефективен хибрид между животни.
Явил са руснакът:
- Аз направих хибрид между крава и пчела. Ефект - доиш мляко с мед!
След него излязъл американеца:
- Аз направих хибрид между стоножка и свиня. Ефект - сто свински бута наведнъж!
Излязъл и Бай Ганьо:
- Аз направих хибрид между светулка и дамска буба. Ефект - поглеждаш, ако свети - бягаш, ако не свети - продължаваш!