На 27 февруари 2016 година Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" организира Национално състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка“. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет в специалностите Руска филология и Български и руски език, съобщиха от висшето училище. Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 2 астрономически часа. Формата е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. На специализирания сайт на Катедрата по руска филология в ПУ е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.

Състезанието ще се проведе на 27 февруари 2016 година от 11:00 часа в 9-та аудитория на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Участието е безплатно, а желаещите да се включат трябва да попълнят форма за регистрация, която ще открият на адрес: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/registracia-za-a-znatok-russkogo-azyka-.

На 22 февруари 2016 година ще бъде публикуван списъкът на всички регистрирали се желаещи да участват в състезанието до момента. Крайният срок за регистрация е 25 февруари.

Повече информация можете да намерите на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.net/bg/actualno/-/blogs/zapocva-registraciata-za-nacionalnoto-s-stezanie-po-ruski-ezik-%E2%80%9Ea-znatok-russkogo-azyk-1