Радио Париж пита:
- Какво щеше да стане, ако на прос*итутките очите им светеха ?
Радио Ереван отговаря:
- Ами в Париж щеше да има бели нощи.
След кратко време се обажда радио Ленинград:
- Моля без намеци...