Ресорите "Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски проекти" (КОТИРЕП) и "Обществен ред и транспорт" ще бъдат разделени на по два нови ресора. Това става ясно от предложените промени в администрацията на община Пловдив, които ще бъдат гласувани на сесията на Общинския съвет в четвъртък.

КОТИРЕП ще бъде трансформиран в "Култура и туризъм" и " Образование, развитие, европейски политики и международно сътрудничество". Промяната ще засегне и дирекциите, които бяха "под шапката" на КОТИРЕП. Така дирекция "Култура, образование и развитие" става "Култура и културно наследство", а дирекция "Образование, развитие и международно сътрудничество" се разделя на отдел "Образование" и отдел "Развитие и международно сътрудничество". В последния отдел пък ще се трансформира дейността на Общинско предприятие "Европейски политики и сътрудничество", което ще бъде закрито също с решение на местния парламент.

"Предвид предстоящата оптимизация на структурата на общината, считаме за икономически целесъобразно това предприятие да бъде закрито, а дейността му и кадрите да бъдат пренасочени към друго структурно звено на администрацията, което да продължи да изпълнява функциите му", се казва в мотивите за предложението за закриването на ОП-то, занимаващо се с европейските политики.

Ресор "Обществен ред и транспорт" става само "Обществен ред" и отделно "Транспорт". "Под шапката" на транспортния ресор остават общинските предприятия "Организация и контрол на транспорта" и "Паркиране и репатриране", както и дейностите по изпълнение и реализацията на Транспортния проект. Към обществения ред ще бъде добавен и нов отдел - "Административно-наказателна дейност", който се формира в следствие на отделянето му от звеното, занимаващо се с приватизация и следприватизационен контрол.

Разделяне и обединяване са предвидени в още няколко отдела, като след влизането в сила на новите изменения от 1-ви януари 2016-та година, числеността на тази част от администрацията, която е на държавна издръжка, ще намалее с 14, а служителите, които са на общинска издръжка се увеличават с 30 човека. Увеличава се броят на заместник кметовете, които от 5 стават 7.