Разговарят Мюлер и Щирлиц. Мюлер:
- Щирлиц, защо носите червени слипове?
Щирлиц трескаво мисли: "За това знаят само двама: Центъра и радистката. Центъра не е, значи ме е предала радистката."
Мюлер:
- Щирлиц, не ме гледай, а си закопчай ципа на панталона!