Разговор между пияни:
- Брато, ши ма извинааш, ама как ти беше името?…
Другият се замисля напрегнато и след известно време пита:
- На тебе ся спешно ли ти е?