На територията на "КОЦ - Пловдив" ЕООД предстои разкриване на специализирано звено за оказване на психо-социална и медицинска рехабилитация на пациенти оперирани от карцином на млечна жлеза.

В лечебното заведение годишно се оперират близо 700 пациента от тази патология, като броя им нараства всяка година.

Лечебното заведение има вече дългогодишен опит в оказването на психологична подкрепа на пациенти и техните близки. Екип от двама клинични психолози ежедневно осъществява дейности свързани с психическото оздравяване на нуждаещите се.

Мисията на проекта е да се подобри качеството на живот на тези пациенти, като се създаде оптимална организация на дейностите, свързани с цялостното лечение на пациента в следните направления:.

• Подобряване на физическото благосъстояние, което най-общо се изразява в доброто здравословно състояние, физическия комфорт, режима на хранене и физическа активност, предпазването от болки и заболявания, както и способността за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните потребности на индивида.
• Подобряване на психологическите аспекти на качеството на живота, свързани с психичното здраве, различните състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни емоционални състояния, самооценката.

Мултидисциплинарен екип от специалисти ще осъществява дейностите свързани с психологичната и медицинска рехабилитация на пациентите.

В отговор на нуждите на своите пациенти лечебното заведение винаги е полагало усилие да предоставя качествена медицинска помощ. Очаква се проекта да стартира в началото на м. Март. Пациентите ще бъдат информирани за начина на включване в програмата.