- Ритниците със завъртане на Чък Норис всъщност не убиват хора. Те заличават съществуването от времевия континиум.