Роден съм да ходя по кръчмите, принуден съм да ходя на работа.