Тригодишният красавец Нико от породата Бяла маришка овца единодушно бе избран за Мистър коч 2015. Той отвя конкуренцията сред над 100 представители на породата по време на традиционната есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце, която се проведе днес в Аграрния университет /АУ/ в Пловдив. Комисията му даде най-много точки за екстериорни качества, с които превъзхождаше останалите рунтави четирикраки. Призьорът е собственост на потомствения фермер Павел Драданов от с. Дуванлий. За него бе и голямата награда - купата на ректора. В рамките на 25 годишното издание на изложбата, в което взеха участие над 30 животновъда от областите Пловдив, София и Стара Загора се проведе и конкурс за развъдни групи. Победител в категорията стана Димитър Михайлов от с. Конуш. Организатор на проявата е Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце, с председател доц. д-р Дойчо Димов. Той е и преподавател в катедра "Животновъдни науки" в АУ. Породите Бели и Вакли Маришки овце са създадени в Пловдивския регион. Те са застрашени от изчезване и са вписани в специална селекционна книга на автохтонните /местни/ породи животни. Сдружението се опитва да запази ценните им генетични ресурси и да привлича повече ентусиасти, които да създават стада. Маришките овце се отглеждат основно за мляко и месо./Марица.бг тагове рунтавият нико дуванлий мистър коч