Руски дезертьори нападат немско село.
Първия ден изпиват всичко което е за пиене.
Втория ден изяждат всичко което е за ядене.
Третия ден на*бават всичко което е за еб*не.
На четвъртия ден дошъл Щирлиц и започнали безредиците.