С цел тотално намаляване на корупцията държавната власт препоръчва на чиновниците да не взимат белязани банкноти. Списъкът с белязаните банкноти може да се изтегли от сайта на министерството на финансите.