Събрали се частите на човешкия организъм на събрание.
Станал мозъкът и казал:
- Днес изпращаме в пенсия, изхабените от пушене и пиене бял и черен дроб. Има ли, други желаещи за пенсиониране?
- Аз. - чул се глас от залата.
- Изправете се, да ви видим, кой сте вие?
- Ако можех да стана... нямаше да се налага да се пенсионирам.