Събрали се хусарите да играят на карти, а поручик Ржевски още го няма.
- Корнет! Вие да знаете къде е Ржевски?
- Поручикът каза, че ще закъснее с час, ако успее.
- А ако не успее?
- Ако не успее, ще дойде до десет минути...