Административен съд – Смолян остави без разглеждане исковата молба на мъж срещу Затворническо общежитие "Герзовица“ и прекрати делото, поради неотстранени в срок нередовности по нея  - липсващи реквизити на исковата молба и невнасяне на дължимата държавна такса.

Лишеният от свобода предяви иск за 10 000 лв. срещу Затворническото общежитие "Герзовица“, тъй като не му е осигурена консултация с психолог и лечение при стоматолог, което се е наложило сам да си плати.

Това е поредното пето дело, което е прекратено от общо шестте дела, заведени срещу Затворническото общежитие.

Всичките те бяха прекратени поради неизпълнение на указанията дадени от съда за конкретизиране на исковите молби, представяне на доказателства и държавни такси.

Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.