Съдейки по съдържанието на хладилника, в апартамента живее само котката …и някакъв пияница.