Над 1 милион незабравки, теменужки, парички и други есенни цветя засаждат бригадите на общинското предприятие "Градини и паркове". Главната алея в Цар- Симеоновата градина вече е разкрасена с цветни фигури от теменужки. През цялата тази година в Пловдив са засадени близо 3 милиона цветя, каза директорът на предприятието Стоян Алексиев.  Китките се отглеждат в разсадника на общината на Рогошко шосе и излизат евтино. За семе са дадени 2000 лева, останалото е труд на градинарите. Едновременно продължава есенното залесяване. Едно от разпространените дървета е червения дъб, който става много красив, когато листата се обагрят в червено, обясни Алексиев.