Пловдивски нотариус застава пред Районния съд в Пловдив за съставянето на неистински документи. 

Подсъдима по делото е Нина Д., срещу която е повдигнато обвинение, че в качеството си на длъжностно лице е направила шест нотариални заверки с неверни обстоятелства. 

Като нотариус тя е удостоверила, че официалните документи са подписани от посочените в тях лица. Целта е била да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства. 

Случаят е от 20 декември 2011 година. 

Делото срещу Нина Д. е днес в Районния съд в Пловдив.