Само 5 процента от българите са отговорили правилно на въпроса на НЦЦИОМ:
"Доволни ли сте от правителството?"