Само в Перник от обърната колата може да се чуе смях.