Състезават се Брус Ли, Чък Норис и Милко Калайджиев кой ще изкара огромен и страшен паяк от пещерата.
Влиза Брус Ли, чува се трясък, викове и... Брус Ли излиза без една ръка, казвайки:
- Б*хти какъв паяк!
Влиза Чък Норис, чува се трясък, викове и... Чък Норис се влачи навън без един крак, казвайки:
- Б*хти какъв паяк!
Влиза Милко, чува се трясък, викове и... излиза паякът, казвайки:
- Б*хти какъв гнусен селянин!